Openingstijden van di. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

1 mei 2018 tot en met 27 oktober 2019

De veeteelt speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in Hattem. Zoals in de tijd dat de koeien buiten rondliepen in de Hoenwaard. Dit gebied buiten de stad werd eeuwen lang als gezamenlijke weide door de boeren gebruikt. Het is zelfs nog niet zo lang geleden dat de Hoenwaard op deze wijze dienst deed. In de nieuwe expositie ‘Sibyl Heijnen en de koeien van de Hoenwaard’, plaatst het Voerman Stadsmuseum Hattem de Hoenwaard volop in de belangstelling.  Het museum toont een rijke collectie aan foto’s uit heden en verleden, net als  authentieke documenten waarin het gebruik van de Hoenwaard  begin vijftiende eeuw als weidegebied ‘officieel’ werd toegestaan.

Een centrale rol in deze expositie is natuurlijk toebedeeld aan het werk van Sibyl Heijnen.

Zij werd in 1961 geboren in Kerkrade. Ze volgde een opleiding aan Moller Instituut in Tilburg en aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Sinds 1998 woont de kunstenares in Almelo. Heijnen had eerder een solo expositie in Kasteel het Nijenhuis. Ze ontving grote prijzen in het buitenland, werd gevraagd voor een solo-expositie in The National Museum van moderne kunst in Japan, maar ook onder meer in Duitsland, Finland, Israël, de Verenigde Staten, China, Ierland en het Verenigd Koninrijk. Heijnen werkt vooral met een grote verscheidenheid aan materialen en koeien zijn hierbij haar inspiratiebron.

Sibyl Heijnen werkt veelvuldig met koeienhuiden. Ze gaat hierbij uit van de natuurlijke tekening van de huid. Voor haar werk stelt Heijnen zichzelf dan de vraag: ‘Who draws the line’. Snijdend, draperend en schilderend ontstaat zo met behulp van de koeienhuid het kunstwerk. ‘Met deze werkwijze breng je bovendien het individuele karakter van zowel de koe als de kunstenaar in beeld’, licht Heijnen toe.

De expositie ‘Sibyl Heijnen en de koeien van de Hoenwaard’ werpt bovendien het licht op deze moderne tijd, waarin nieuwe ideeën ontstaan over hoe je met landbouw en veeteelt om zou moeten gaan. Ook de Nederlandse landbouw zal moeten veranderen om het natuurlijke evenwicht tussen het boerenbedrijf en natuurbehoud te herstellen. Enkele veehouders zijn dit pad al ingeslagen. Zoals in Hattem, waar veehouder Jacob van Emst in de Hoenwaard met zijn duurzame landbouw het goede voorbeeld geeft. Hij is een pionier op dit gebied, want al ruim vijftien jaar integreert hij samen met Geldersch Landschap zijn landbouwactiviteiten in het natuurbeheer. Bij dit agrarische bedrijf melken ze koeien, houden ze vleesvee en tegelijk vormen ze landbouwgrond om naar natuur, een haast unieke combinatie. Daarnaast zorgen de zonnepanelen ervoor dat de koeien energie-neutraal worden gemolken door melkrobots.

De nieuwe tentoonstelling in het Voerman Stadsmuseum Hattem koppelt de betrokken kunst van Sibyl Heijnen aan de vooruitstrevende manier waarop Van Emst met landbouw en natuur omgaat. Om hiervan een goed beeld te krijgen is een documentaire van zijn werk tijdens deze expositie te bekijken.

‘Sibyl Heijnen en de koeien van de Hoenwaard’ is daarmee een expositie die knipoogt naar de nostalgie van het verleden, maar daarbij ook nadrukkelijk vooruitkijkt naar de toekomst. Waar veeteelt en natuurbehoud in harmonie met elkaar moeten leven.