Over het museum

In het jaar 1299 kreeg Hattem stadsrechten. Het 650-jarig bestaan als stad werd in 1949 groots gevierd, onder andere met een tentoonstelling en de oprichting van de Stichting Oud Hattem door de huisarts M. Sypkens Smit. Getoond werden zowel objecten “Uit Grootmoeders Tijd” als ook veel oude afbeeldingen, geschriften en topographica van Hattem. 

Door het enthousiasme over deze tentoonstelling besloot men in 1971 een oudheidskamer in te richten. Dit was het bescheiden begin van wat nu het Voerman Stadsmuseum Hattem is. Daarna ontstond in 1984 het dubbelmuseum Streekmuseum Hattem en Voermanhuis. Verschillende verbouwingen volgden in de loop der jaren en ontstond het Voerman Stadsmuseum Hattem. 

Begin 2012 heeft het museum weer een grote metamorfose en modernisering ondergaan onder de titel “Museum in Beweging“. Bijzonder is dat het museum vanaf het allereerste begin volledig door vrijwilligers in stand wordt gehouden. 

Vanaf 1 januari 2019 wordt de voordeur niet meer gedeeld met het Anton Pieck Museum. Beide musea gaan verder als zelfstandige musea met ieder hun eigen ingang.

All Rights Reserved