Het team

Het Voerman Stadsmuseum Hattem is een museum dat bijna volledig wordt gerund door een zestigtal
vrijwilligers. De grootste groep zorgt voor de dagelijkse gang van zaken: de kassa, gastheren en
gastvrouwen. Ons museum is 6 dagen per week geopend, dus daar hebben we veel ondersteuning in nodig.

Voor specifieke vragen kunt u terecht bij de volgende medewerkers:

Directie
Conservator
PR en marketing
Kassier
Financiële zaken
Webmaster
Educatie
Winkel
Tentoonstellingen
Bibliotheek

Daphne Maas
Vacature
Ron Maat
Katia Beuriot
Allard van der Meer
Elwin van der Meer
Sheila Westerop
Elly de Groot en Marga Brinkhoff
Hans Busio en Iet Erdmann
Elly de Groot en Hennie Rouw

Er wordt in wisselende diensten gewerkt. Bel 038 4442897 voor meer informatie.

Het bestuur bestaat uit:

  • Harrie van de Ven (voorzitter)
  • John van der Linden (secretaris)
  • Allard van der Meer (penningmeester)
  • Bertus van ’t Holt (bestuurslid fondsenwerving)

MISSIE:

Wat willen wij als museum bereiken? En voor wie? Het Voerman Stadsmuseum Hattem slaagt er al meer dan zeventig jaar in om haar archeologische, historische en kunsthistorische collecties op ethisch verantwoorde wijze te ontsluiten. Het museum wil de Hanzestad Hattem, haar omgeving en haar unieke, bewogen historie onderzoeken, presenteren, documenteren en ontsluiten voor een zo breed mogelijk publiek.

VISIE:

Het Voerman Stadsmuseum Hattem wil de culturele identiteit van de inwoners van Hattem en de directe omgeving bevorderen en versterken. Het wil niet alleen aan de bezoeker duidelijk maken wat de plaats is van de stad Hattem in de Nederlandse geschiedenis, maar ook hoe de hedendaagse kunst zich hier ontwikkelt. Dit laatste wordt gedaan door het regelmatig laten exposeren van Hattemse kunstenaars. Door nieuwe samenwerkingsverbanden met deze kunstenaars, particulieren, (culturele) organisaties en musea aan te gaan en reeds bestaande verbanden te onderhouden, kan het museum het tentoonstellingsaanbod uitbreiden en meer uitwisselen met anderen. Digitale ontsluiting van de collectie is daarbinnen een belangrijke factor.

All Rights Reserved