Het team

Het Voerman Stadsmuseum Hattem is een museum dat bijna volledig wordt gerund door een zestigtal
vrijwilligers. De grootste groep zorgt voor de dagelijkse gang van zaken: de kassa, gastheren en
gastvrouwen. Ons museum is 6 dagen, in de schoolvakanties 7 dagen, per week geopend, dus daar
hebben we veel ondersteuning in nodig.

Voor specifieke vragen kunt u terecht bij de volgende medewerkers:

Directie
Conservator
PR en marketing
Kassier
Financiële zaken
Webmaster
Educatie
Winkel
Tentoonstellingen
Bibliotheek

Daphne Maas
Vacature
Ron Maat
Geertje van Sinderen
Allard van der Meer
Elwin van der Meer
Sheila Westerop
Henny Verwoerd
Hans Busio
Vacature

Er wordt in wisselende diensten gewerkt. Bel 038 4442897 voor meer informatie.

Het bestuur bestaat uit:

  • Harrie van de Ven (voorzitter)
  • John van der Linden (secretaris)
  • Allard van der Meer (penningmeester)
  • Bertus van ’t Holt (bestuurslid fondsenwerving)
All Rights Reserved