Openingstijden van di. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Nieuw boek: In Vervoering van Voerman

Jan Voerman senior (1857-1941) woonde en werkte vrijwel zijn gehele leven in de Gelderse Hanzestad Hattem. Hier kwam het werk tot stand waar hij zijn naam mee vestigde: IJssellandschappen met hoge luchten, forse wolkenpartijen en het vee dat in de weilanden liep. 

Kristian Kreeft, de conservator van het Voerman Stadsmuseum Hattem, heeft uitgebreid nieuw onderzoek gedaan naar de schilder, zijn werk, zijn leven en zijn verzamelaars. En hij heeft daar een boek over geschreven.

De IJssels van Voerman zijn maar een onderdeel van een breed oeuvre, dat van begin tot eind zoveel fasen kent waardoor het niet eenvoudig is om hem in een bepaalde stijlperiode in te delen. 

Voor bewonderaars en verzamelaars maakte dat uiteindelijk niet zo veel uit. In dit boek is natuurlijk veel aandacht voor de kunstenaar en zijn werk. 

Maar belangrijker is de waardering, de vervoering, die men voelde voor zijn werk. Prominente critici, verzamelaars en pleitbezorgers van en voor Voermans kunst komen aan bod.

Bovendien wordt In vervoering van Voerman geïllustreerd aan de hand van nog niet eerder in de literatuur verschenen beeldmateriaal, waaronder bladen uit zijn schetsboeken, vol tekeningen en studies uit zijn leerjaren aan de Amsterdamse en Antwerpse academies.

Het boek is voor € 24,95 te koop in onze museumwinkel of online via W-Books via onderstaande link.

Expositie 2019/2020 “In Vervoering van Voerman”

Van 12 november tot en met 12 april 2020

In Vervoering van Voerman: een boek en een beleving 

De tentoonstelling In Vervoering van Voerman brengt niet alleen zijn bekende IJssels in beeld, maar schetst ook de ontwikkeling die de kunstenaar in zijn lange carrière doormaakte, voordat hij zich volledig aan het landschap rondom zijn huis wijdde. 

Aan de hand van diverse thema’s, zoals ‘Vroeg werk’, ‘Schetsen’, ‘Gemberpotten’ en ‘IJssels & Natuur’ wordt het verhaal verteld: opnieuw, maar ook anders. Verhalen van verzamelaars, familie, bewonderaars en critici worden uitgelicht bij de thema’s, waaruit blijkt hoe groot de vervoering voor deze kunstenaar bij hen was. 

Bij de tentoonstelling verschijnt tevens het gelijknamige boek, uitgegeven door WBOOKS te Zwolle, waarin dit verhaal nog uitgebreider verteld wordt.

Jan Voerman (1857-1941) 

Jan Voerman senior werd geboren in Kampen, als zoon van een eenvoudige boer. Zijn tekentalent openbaarde zich al op jonge leeftijd  en hij mocht zodoende ’s avonds lessen volgen aan de stadstekenschool. In 1876 trok hij naar Amsterdam om daar aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te studeren. In 1883 verliet hij de academie en vestigde hij zich als zelfstandig kunstenaar in Amsterdam. 

Na zijn huwelijk met Anna Verkade verhuisde hij in 1889 naar Hattem, de Gelderse Hanzestad die hij nooit meer zou verlaten. Hier kwam het werk tot stand waar hij zijn naam mee vestigde: IJssellandschappen met hoge luchten, forse wolkenpartijen en het vee dat in de uiterwaarden liep. 

Voerman ontving met regelmaat mensen op zijn atelier, die bij hem werk kwamen kopen of gewoon belangstellend waren in het werk dat hij maakte. 

Achtergrond 

In 1971 opende het Hattems Museum in de Achterstraat, als voortzetting van de oudheidskamer die tot die tijd in de Dijkpoort was ondergebracht. Het nieuwe museum richtte zich hoofdzakelijk op de Hattemse stadsgeschiedenis, maar al spoedig groeide de wens tot het bijeenbrengen van een ‘Voerman-collectie’, bestaande uit werk van vader en zoon Voerman.  

Dan zou onze stad binnen zijn muren een kunstcollectie hebben van grote culturele en nationale betekenis, ondergebracht in een fraai gebouw dat dan terecht de naam zou mogen dragen van ‘Het Hattems Museum Jan Voerman’. – aldus de toenmalige conservator Henk Schulte-Nordholt. 

Het was een moeizaam proces, maar met de jaren groeide de collectie stukje bij beetje. 

In 1984 werd het museum uitgebreid met het naastgelegen pand, dat het Voermanhuis ging heten. Toen prof. dr. Johanna Hudig in 1996 haar collectie, bestaande uit werk van zowel senior als junior, aan het museum naliet, werd de naam omgedoopt tot Voerman Stadsmuseum Hattem. Een volwaardige collectie was nu een feit. 

Sindsdien heeft het museum regelmatig grote en kleine exposities gehuisvest met, over of rondom Voerman en daarmee telkens weer bijgedragen aan de kennis en het behoud van zijn artistieke nalatenschap.