Van 12 november tot en met 12 april 2020

Het Voerman Museum Hattem opent in het najaar 2019 een nieuwe Voerman-tentoonstelling, getiteld “In Vervoering van Voerman”. Deze kunstenaar, die Hattem uitriep tot zijn paradijs en het alleen bij hoge uitzondering verliet, is nu het beroemdst vanwege zijn spectaculaire wolkenluchten boven de IJssel. De expositie wil echter ook aandacht besteden aan andere onderwerpen uit zijn oeuvre. Voerman was immers ook verdienstelijk schilder van bloemen en stillevens, van het boerenleven te Kampen, de mensen in de Jordaan te Amsterdam of het leven te Antwerpen.

Bij deze tentoonstelling zal ook een nieuw boek worden gepresenteerd over Jan Voerman sr. Hiervoor heeft onze conservator Kristian Kreeft een jaar lang intensief onderzoek gedaan. Het boek wordt uitgegeven door W-Books en is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Ekkartfonds.

Uiteraard zoeken we schitterende exemplaren van zijn IJssel- of stadsgezichten en veestukken van na 1900, maar daarnaast kijken we ook uit naar werken uit zijn vroege periode, van voor of omstreeks 1900. Graag horen we ook uw verhaal. Hoe is deze Voerman in uw bezit gekomen? Wat brengt u in Vervoering van Voerman? Het Voerman Museum verzoekt particulieren en eigenaren vriendelijk om contact op te nemen met de organisatoren. Omdat bij deze tentoonstelling een boek zal verschijnen, hopen we eveneens op veel beeldmateriaal in hoge kwaliteit. Reacties bij voorkeur in eerste instantie per email met inbegrip van fotomateriaal en beknopt uw verhaal en/of de herkomst van het werk.

All Rights Reserved