Er zijn verschillende mogelijkheden voor het onderwijs:

I. Een zelfstandig bezoek aan het museum o.l.v. de leerkracht van de school

Dit kan zijn

 1. Een rondleiding verzorgd door de leerkracht van de school
 2. De leerlingen krijgen opdrachten, geformuleerd door de eigen leerkracht

Kosten: € 60,- per groep
Tijd: tijdens openingstijden van het museum (graag twee weken van tevoren aankondigen)
Duur: 60 minuten (advies)
Aantal leerlingen: max. 30, één begeleider per tien leerlingen 

II. Een bezoek onder begeleiding van een of meerdere museumdocenten

Dit kan gaan over de vaste collectie en/of de tijdelijke tentoonstelling. De leerlingen gaan in gesprek met de museumdocent over de kunstwerken die te zien zijn. 

Eventueel aangevuld worden met een zoekopdracht voor de interactie. 

Dit kan in overleg met de school.

Kosten: € 90,- per groep , max. 30 leerlingen per groep, één begeleider per 15 leerlingen
Duur: 60 minuten
Tijd: tijdens openingstijden van het museum, graag 2 weken van tevoren aanvragen

III. Geschiedenisproject over stad in de middeleeuwen (groep 5 en/of 6)

Stad in de middeleeuwen, Geryt, het leven van een jongentje van 10 in de middeleeuwse stad Hattem.

Dit project bestaat uit 3 onderdelen:

 1. 30 minuten. Verhaal over het ontstaan van een middeleeuwse stad. De leerlingen bouwen een maquette van het stadje Hattem.
 2. 30 minuten. Verhaal over het kasteel “Santa Lucia”, in de volksmond “De Dikke Tinne”, geheten. Het leven in een kasteel, bekijken en bespreken van de voorwerpen die gevonden zijn, op de plek waar het kasteel gestaan heeft. Hier hoort ook een zoekopdracht bij.
 3. 30 minuten. Een wandeling door het stadje Hattem, waarbij de route gevolgd wordt, die ooit het jongentje Geryt (Spreek uit Gerrit) gelopen heeft.
 4. Voor de inleidende en de afsluitende les op school krijgt de leerkracht het lesmateriaal per mail. Ook een uitgebreide beschrijving van het project wordt per mail toegestuurd.

Kosten: € 90,- per groep, incl. drankje, maximaal één begeleider per 15 leerlingen
Duur: 1¾ uur, incl. 15 minuten nabespreking tijdens een drankje.

Deze les is te reserveren via:
www.reizenindetijd.nl

IV. Kunstproject “ Voerman en Voerman & Co” (groep 7 en/of 8)

Aan de hand van de kunstwerken van Jan Voerman sr en Jan Voerman jr bespreken we de collectie van het museum. Hierbij is er ook een zoekopdracht voor de interactie.

Het project bestaat uit een aantal onderdelen:

 1. Inleidende les op school met behulp van een powerpointpresentatie
 2. Museumles: 30 minuten Leven en werken van Voerman sr inclusief een zoekopdracht met stukjes uit schilderijen
 3. Museumles 2e deel: 30 minuten Leven en werken van Voerman jr , incl filosoferen over kunst
 4. Aan de slag: twee lesbrieven voor doe-lessen op school en in de natuur.

De uitgebreide beschrijving voor het project , evenals de powerpointpresentatie voor de inleidende les en de lesbrieven voor de doe-lessen op school worden naar de school gemaild.

Kosten: € 90,- per groep, max. 30 leerlingen, één begeleider per 15 leerlingen

Duur museumles: 60 minuten. Daarnaast enkele lessen op school.

Deze les is te reserveren via: www.reizenindetijd.nl

 

V. Kunstschatten uit de prehistorie (vanaf groep 7)

Een unieke vondst uit de Hattemse wijk Assenrade: een prehistorische kunstschat een klokbeker met schaal die ons vertellen hoe men toen leefde, langs de IJssel.

De klokbeker en de klokbekerschaal werden gevonden in een zogenaamd vlakgraf uit de klokbekercultuur.

Leerlingen leren hoe mensen hier in Hattem 4000 jaar geleden leefden en ze leren in een aparte les hoe je een klokbeker maakt onder begeleiding van een kunstenaar.

Kosten: € 90,- per groep, max. 30 leerlingen, één begeleider per 15 leerlingen

Duur museumles: 60 minuten. Daarnaast enkele lessen op school.

Deze les is te reserveren via: www.reizenindetijd.nl

Wellicht ten overvloede vermelden we toch even enkele regels:

 • Niet eten en drinken tijdens de museumles.
 • Niet schreeuwen en rennen in het museum.
All Rights Reserved