Archeologie

In november 2012 werd bij archeologisch onderzoek in de te bouwen wijk Assenrade een bijzonder graf aangetroffen. Dit graf uit de Klokbekercultuur (2400-1900 v. Chr.) bestaat uit een kringgreppel met daarin een centraal gelegen kuil. In het graf, dat vermoedelijk van een kind is, zijn een complete Veluwse klokbeker en een klokbekerschaal opgegraven.

Klokbekercultuur

De klokbeker en vooral de schaal zijn uitzonderlijke vondsten. In Nederland zijn slechts twee vergelijkbare schalen uit deze periode gevonden.

In Nederland zijn verschillende grafgebruiken binnen de Klokbekercultuur toegepast.

De meest bekende manier van begraven bestond uit het opwerpen van een aarden grafheuvel boven de dode. Het lichaam zelf werd in een kuil of op het maaiveld gelegd. In alle gevallen ligt onder de heuvel slechts één persoon begraven. Dit is ook het geval bij een tweede categorie begravingen waarbij de persoon alleen in een kuil werd gelegd. Deze graven zijn bekend als zogenaamde vlakgraven.

Vlakgraf

Er zijn geen sporen aangetroffen van de afdekking van het graf met een heuvel. Vermoedelijk gaat het dus om een vlakgraf. Een vlakgraf duidt op het graf van een persoon van minder hoge sociale status. Voor personen met een hoge sociale status werd een grafheuvel gemaakt.

In het graf is het lijksilhouet aangetroffen van een persoon die op zijn of haar rechterzijde lag, met opgetrokken knieën en met het hoofd naar het noordwesten begraven. Van het hoofd, de ruggen-graat en het bovenbeen zijn nog sporen zichtbaar. Door de zure zandgrond is al het botmateriaal vergaan. De afmetingen van het lijksilhouet, met een lengte van de ruggengraat van ongeveer 45 cm, geven aan dat het om het graf van een kind gaat. Het is niet te zeggen of het om een jongen of meisje gaat.

De objecten uit de expositie worden langdurig in bruikleen genomen door het Voerman Stadsmuseum Hattem en vullen de archeologische en historische collectie van het museum aan.

All Rights Reserved