Over het museum

In het jaar 1299 kreeg Hattem stadsrechten. Het 650-jarig bestaan als stad werd in 1949 groots gevierd, onder andere met een tentoonstelling en de oprichting van van de Stichting Oud Hattem door de huisarts M. Sypkens Smit. Getoond werden zowel objecten “Uit Grootmoeders Tijd” als ook veel oude afbeeldingen, geschriften en topographica van Hattem. Door het enthousiasme over deze tentoonstelling besloot men in 1971 een oudheidskamer in te richten. Dit was het bescheiden begin van wat nu het Voerman Museum Hattem is. Daarna ontstond in 1984 het dubbelmuseum Streekmuseum Hattem en Voermanhuis. Verschillende verbouwingen volgden in de loop der jaren en ontstond het Voerman Museum Hattem. Begin 2012 heeft het museum weer een grote metamorfose en modernisering ondergaan onder de titel “ Museum in Beweging “. Bijzonder is dat het museum vanaf het allereerste begin volledig door vrijwilligers in stand wordt gehouden. Het Voerman Museum Hattem is “voordeurdeler” met het Anton Pieck Museum, beide musea zijn door een pittoreske binnenplaats met elkaar verbonden.

Bibliotheek
Het Museum beschikt over een eigen bibliotheek. Op aanvraag bij de conservator kunnen werken geraadpleegd en bij hoge uitzondering op speciale voorwaarden uitgeleend worden. De boeken zijn bedoeld voor intern gebruik. Voor de eigen collectie van het museum en bij de voorbereidingen van tentoonstellingen is het nuttig naslagwerk in huis te hebben. Er zijn verder oude, kostbare uitgaven van bijbels en andere incunabelen, waaronder bij voorbeeld ”Alle de Wercken van Jacob Cats”. Vanwege hun kwetsbaarheid worden deze boeken slechts sporadisch in vitrines tentoongesteld. Een aantal kostbare Hattemse handschriften zijn in langdurig bruikleen bij de Universtiteit van Utrecht bij de werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur.

Vrienden van het Voerman Museum Hattem Bulletin
Een aantal malen per jaar brengen de vrienden in samenwerking met het Museum een bulletin uit. De vereniging Vrienden van het Voerman Museum Hattem steunt het museum bij de aanschaf en het onderhoud van de collectie. Deze steun is een zeer waardevolle en gewaardeerde bijdrage aan het voortbestaan van het museum.

Schenken

Wilt u het Voerman Museum Hattem steunen? U geeft op deze manier een welkome bijdrage aan het Hattemse erfgoed. Zonder de steun van Vrienden, bruikleengevers en andere soorten steun was er geen Voerman Museum Hattem geweest. De mogelijkheden:

  • Schenking:
  1. Eenmalige schenking van kunstvoorwerp(en) of een geldbedrag
  2. Periodieke schenkingen
  3. Een formele schenking
  • Erfstelling:
  1. Steun via uw testament
  2. Legaat
  • Bruiklenen:
  1. Kunstwerk(en) voor bepaalde tijd
  2. Kunstwerk(en) voor onbepaalde tijd

Aan schenken en nalaten zitten ook diverse fiscale voordelen. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de speciale brochure ‘Schenken en nalaten’, die u kunt opvragen bij het museum. Hierin worden ook de verschillende soorten steun zoals hierboven benoemd nader uitgelegd.