geweest

Zondagmiddag 24 april is de tentoonstelling Sterke Vrouwen, over Jo Koster en Stien Eelsingh officieel geopend. Na het welkomswoord door de directeur a.i. van het Voermanmuseum, Alice van Zaal kreeg Drs. R.H. Smit-Muller het woord. Mevrouw Smit-Muller, kunsthistorica en auteur van de publicatie over Stien Eelsingh gaf een korte uitleg over de verschillen en overeenkomsten tussen Jo Koster en Stien Eelsingh. De kleine zaal was bomvol genodigden, waaronder veel particulieren die belangeloos hun werken in bruikleen hebben gegeven voor deze expositie. Ook in het Anton Pieck Museum was een ruimte ingericht waarin genodigden de opening via de tv konden volgen.
Hieronder een kleine foto impressie van de opening!

DSCN0320

Openingswoorden
Mevr. Drs. R. H. Smit – Muller

DSCN0311

Bezoekers opening in de zaal van het Anton Pieck Museum.

DSCN0306

Bezoekers in de Hattemzaal van het Voerman Museum.